A PIACERE ige használata

Mi piace


Egyre gyakrabban tapasztalom a tanítványaimnál, hogy szinte mindenkinek gondot okoz a PIACERE ige helyes használata. Ugye elméletileg a jelentése az, hogy valaki szeret valamit (egy konkrét dolgot vagy egy cselekvést). Én viszont egy másfajta ’fordítást’, azaz inkább megközelítést szoktam javasolni. Mégpedig a valakinek ’tetszik’ / ’tetszenek’ vagy ’ízlik’/ ’ízlenek’ értelmezést. Nézzük meg saját magamra vonatkoztatva konkrét példákkal:

Mi piace questo film. Tetszik nekem ez a film.

Mi piacciono questi film. Tetszenek nekem ezek a filmek.

Mi piace la pizza. Ízlik nekem a pizza.

Mi piacciono le pizze. Ízlenek nekem a pizzák.

Ezekből a példákból rögtön látszik, hogy leggyakrabban az E/3 (egyes szám 3. személy), illetve a T/3 (többes szám 3. személy) ragozott alakját használjuk az igének, és elé kerül egy részes névmás, ami azt fejezi ki, hogy kinek tetszik vagy tetszenek az adott dolgok. Ha valaki másnak tetszik/tetszenek, akkor csak a részes névmást változtatjuk:

Gli/Le piace questo film. Tetszik neki (hímnem/nőnem) ez a film.

Ci piacciono questi film. Tetszenek nekünk ezek a filmek.

Ti piace la pizza. Ízlik neked a pizza.

Vi piacciono le pizze. Ízlenek nektek a pizzák.

Természetesen, amikor már „hozzászoktunk” ehhez a logikához, akkor lehet úgy is fordítani, hogy szeretem ezt a filmet, szeretem a pizzát, stb.

Ugyanez a logika érvényesül akkor is, amikor általunk kedvelt cselekvésekről beszélünk. Ilyenkor azonban kizárólag az ige E/3-as alakját használjuk, hiszen egy cselekvésről állapítjuk meg, hogy „tetszik”:

Mi piace viaggiare. Tetszik nekem az utazás.

Ti piace leggere. Tetszik neked az olvasás.

Ci piace andare al cinema. Tetszik nekünk a „moziba járás”.

Nyilván ezek a fordítások nem teljesen pontosak, kicsit nyögvenyelősen is hangzanak magyarul, ezért ezekben az esetekben már inkább fordítsuk a „szeretek utazni”, stb formulával.

Nézzük meg, mi történik akkor, ha ezeket a mondatokat PASSATO PROSSIMO-ba akarjuk tenni! Először is fontos tudni, hogy ez esetben ESSERE lesz a segédige, tehát azzal a főnévvel fogjuk egyeztetni, amiről megállapítjuk, hogy tetszett, illetve tetszettek. Íme a fenti példák passato prossimo-ban:

Mi è piaciuto questo film. Tetszett nekem ez a film.

Mi sono piaciuti questi film. Tetszettek nekem ezek a filmek.

Mi è piaciuta la pizza. Ízlett nekem a pizza.

Mi sono piaciute le pizze. Ízlettek nekem a pizzák.

(Gyakorlásképpen a többi fenti példamondatot is áttehetitek passato prossimo-ba.)

Ha pedig egy konkrét személyről állapítjuk meg, hogy szeret valamit, azaz, tetszik neki valami (vagy tetszenek neki valamik), akkor egyszerűen a neve elé kitesszük az „A” elöljárószót, ami az olaszban a -nak/-nek részeshatározó ragnak felel meg:

A Marco piace questo film. Marconak tetszik ez a film.

A Giulia piacciono questi film. Giulia-nak tetszenek ezek a filmek.

Ai nonni piace la pizza. A nagyszülőknek ízlik a pizza.

Allo zio piacciono le pizze. A nagybácsinak ízlenek a pizzák.

A PIACERE ige ragozása

io piaccio – én tetszem

tu piaci – te tetszel

lui/lei piace – ő tetszik

noi piacciamo – mi tetszünk

voi piacete – ti tetszetek

loro piacciono – ők tetszenek

A részes névmás ragozása

mi – nekem

ti- neked

gli – neki (hímnem)

le – neki (nőnem)

Le – Önnek (hímnem és nőnem esetén is)

ci – nekünk

vi – nektek

gli – nekik

Az alábbi mondatokkal gyakorolhattok:

Tetszenek ezek a fehér virágok.

Nem szereti (fiú) a spagettit.

Tetszett nektek a tegnapi előadás?

Marconak tetszik az a lány.

Szeretsz olvasni?

Tetszik nekik Olaszország.

Nem ízlik neki (lány) a krumpli.

Paolo szeret utazni, és új helyeket felfedezni.

Tetszett neked a ház, amit tegnap láttunk?

Szeretjük a lasagne-t.

Megoldások:
Mi piacciono questi fiori bianchi.
Non gli piacciono gli spaghetti.
Vi è piaciuto lo spettacolo di ieri?
A Marco piace quella ragazza.
Ti piace leggere?
Gli piace l’Italia.
Non le piacciono le patate.
A Paolo piace viaggiare e scoprire dei posti nuovi.
Ti è piaciuta la casa che abbiamo visto ieri?
Ci piacciono le lasagne.